گیاه Patrinia scabiosifolia

Patrinia scabiosifolia
-
3
Fisch.
-
1
Valerianaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
پادزهر
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد انعقاد
ضد انگل- انگل کش
ضد باکتری
ضد تومور
ضد ورم
کبدی
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ