گیاه Pelargonium capitatum

Pelargonium capitatum
شمعدانی عطری قرمز
3
(L.)L'Hér.
Rose-Scented Geranium
0
Geraniaceae
P. drummondii.

عکس

0.6
0.6
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
رایحه درمانی
قابض
نرم کننده پوست

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
خوشبوکننده