گیاه Pelargonium crispum

Pelargonium crispum
-
2
(P.J.Bergius.)L'Hér.
Lemon Geranium
2
Geraniaceae

عکس

0.7
0.3
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

ادویه
چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
خوشبوکننده