گیاه Pelargonium graveolens

Pelargonium graveolens
شمعدانی معطر، شمعدانی قرمز
3
L'Hér.
Rose Geranium
2
Geraniaceae

عکس

1.2
0.8
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
رایحه درمانی
سرطان
ضد التهاب
قابض

استفاده خوراکی

ادویه
چای
گل

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس