گیاه Pelargonium radens

Pelargonium radens
-
2
H.E.Moore.
-
0
Geraniaceae
P. radula. (Cav.)L'Hérit.

عکس

1
1
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض
مراقبت از پا

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
خوشبوکننده
دورکننده