گیاه Pelargonium tomentosum

Pelargonium tomentosum
-
2
Jacq.
Peppermint Geranium
1
Geraniaceae

عکس

0.5
0.7
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضماد
قابض

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
خوشبوکننده