گیاه Persea borbonia

Persea borbonia
-
2
(L.)Spreng.
Red Bay
1
Lauraceae

عکس

15
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
تب بر
سقط آور
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
قی آور

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

چوب