گیاه Phyla nodiflora

Phyla nodiflora
توت پایابی
2
(L.)Greene.
Frogfruit
1
Verbenaceae
Lippia nodiflora. Verbena nodiflora. Zapania nodiflora.

عکس

0.2
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
خنک کننده
ضد انگل- انگل کش
ضد باکتری
ضد درد
قاعده آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

پوشش زمین