گیاه Pinus monophylla

Pinus monophylla
-
2
Torr.&Frém.
Single Leaf Piñon
4
Pinaceae
P. cembroides monophylla.

عکس

10
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
پوست
ضد بارداری
ضد کرم، کرم کش
ضماد
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مشمع دارویی

استفاده خوراکی

ادویه
بذر

سایر موارد استفاده

چسب
چوب
سقف ضد آب
سوخت
ضد آب کردن رنگ و غیره
علف کش
ماده رنگ