گیاه Pinus nelsonii

Pinus nelsonii
-
2
G.R.Shaw.
-
2
Pinaceae

عکس

9
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
بذر

سایر موارد استفاده

چوب
رزین
علف کش
ماده رنگ