گیاه Pinus tabuliformis

Pinus tabuliformis
-
2
Carrière.
Chinese Red Pine
2
Pinaceae

عکس

20
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضد نفخ
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
حشره کش
ماده رنگ