گیاه Pittosporum crassifolium

Pittosporum crassifolium
-
0
Banks.&Sol. ex A.Cunn.
Karo
0
Pittosporaceae

عکس

5
3
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
تثبیت خاک
چوب
صابون
ماده رنگ