گیاه Plantago affra

Plantago affra
-
3
L.
Psyllium
1
Plantaginaceae
P. afrum. (L.)Mirb. P. psyllium. L. (1762, non 1753).

عکس

0.6
0.15
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ