گیاه Plantago amplexicaulis

Plantago amplexicaulis
بارهنگ ساقه آغوش
2
Cav.
-
1
Plantaginaceae

عکس

0.1
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
چشمی
قابض
قفسه سینه
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ