گیاه Plantago coronopus

Plantago coronopus
بارهنگ پاکلاغی، بارهنگ شاخ گوزنی
2
L.
Buck's-Horn Plantain
3
Plantaginaceae

عکس

0.3
0.25
-
یکساله/چند ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

چشمی
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ