گیاه Plantago crassifolia

Plantago crassifolia
-
2
Forssk.
-
1
Plantaginaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ