گیاه Plantago lanceolata

Plantago lanceolata
بارهنگ سرنیزه ای، کاردی
3
L.
Ribwort Plantain
2
Plantaginaceae

عکس

0.45
0.2
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بندآورنده خون
پادزهر
چشمی
خلط آور
ضد باکتری
ضماد
قابض
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

فیبر
ماده رنگ
نشاسته