گیاه Plantago media

Plantago media
بارهنگ معطر
2
L.
Hoary Plantain
2
Plantaginaceae

عکس

0.1
0.1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد، مگس ها، سوسک ها، زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
بندآورنده خون
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
چشمی
خلط آور
خنک کننده
قابض
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

قارچ کش