گیاه Plantago psyllium

Plantago psyllium
بارهنگ کتانی، اسفرزه
3
L. (1753 non 1762)
Fleawort
2
Plantaginaceae

عکس

0.6
0.25
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-