گیاه Plantago rugelii

Plantago rugelii
-
2
Decne.
Blackseed Plantain
1
Plantaginaceae

عکس

0.1
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ