گیاه Plumbago europaea

Plumbago europaea
علف سربی، علف دندان
2
L.
Plumbago
0
Plumbaginaceae
P. angustifolia.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
تاول زا
قی آور
گرم کننده و سوزاننده (تماس با پوست)
مسکن دندان درد