گیاه Polypodium lineare

Polypodium lineare
-
1
Thunb.
-
0
Polypodiaceae
Lepisorus thunbergiana. Pleopeltis elongata. non Kaulf. P. lepisorus. P. thunbergiana. Kaulf.

عکس

0.25
0
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد ورم
مدر، ادرارآور