گیاه Polyscias sambucifolia

Polyscias sambucifolia
-
0
(Sieber. ex Dc.)Harms.
Elderberry Panax
0
Araliaceae
Panax sambucifolium. Nothopanax sambucifolium. Tieghemopanax sambucifolius

عکس

4.5
0
همیشه سبز
درختچه
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
صمغ