گیاه Portulaca oleracea sativa

Portulaca oleracea sativa
-
3
DC.
Golden Purslane
3
Portulacaceae
P. sativa.

عکس

0.25
0.25
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد اسکوربوت
ضد کرم، کرم کش
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
جایگزین نمک