گیاه Pulsatilla cernua

Pulsatilla cernua
-
2
(Thunb.)Bercht.&C.Presl.
-
1
Ranunculaceae
Anemone cernua. Thunb.

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بندآورنده خون
خواب آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
قابض
مقوی قلب

استفاده خوراکی

برگ
ریشه