گیاه Pulsatilla chinensis

Pulsatilla chinensis
-
3
(Bunge.)Regel.
Bai Tou Weng
0
Ranunculaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خواب آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
مقوی قلب