گیاه Pulsatilla koreana

Pulsatilla koreana
-
2
Nakai.
Korean Pasque Flower
0
Ranunculaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد التهاب
ضد بارداری
ضد باکتری
ضد کرم
قلبی