گیاه Punica granatum

Punica granatum
انار وحشی
3
L.
Pomegranate
2
Punicaceae

عکس

5
8
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

خنک کننده
ضد باکتری
ضد کرم، کرم کش
ضد ویروس
قابض
قاعده آور
قلبی
مقوی معده
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
تانین
جوهر
چوب
ماده رنگ