گیاه Puya chilensis

Puya chilensis
-
0
Molina.
-
1
Bromeliaceae
P. coarctata.

عکس

2
2
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک
بله
خیر
نر و ماده
پرندگان
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

چوب پنبه
صمغ
فیبر