گیاه Pyrularia pubera

Pyrularia pubera
-
1
Michx.
Oil Nut
1
Santalaceae

عکس

3.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
قی آور

استفاده خوراکی

روغن
میوه