گیاه Quercus engelmannii

Quercus engelmannii
-
2
Greene.
Evergreen Oak
2
Fagaceae

عکس

10
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

آدامس
بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده
سوخت