گیاه Ranunculus japonicus

Ranunculus japonicus
-
1
Thunb.
Mao Gen
1
Ranunculaceae

عکس

0.1
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد احتقان
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد تومور
ضد کرم، کرم کش

استفاده خوراکی

برگ