گیاه Ranunculus pennsylvanicus

Ranunculus pennsylvanicus
-
1
L.f.
Pennsylvania Buttercup
1
Ranunculaceae

عکس

1
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ