گیاه Ranunculus repens

Ranunculus repens
آلاله خزنده، آلاله رونده
1
L.
Creeping Buttercup
1
Ranunculaceae

عکس

0.3
1
-
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
ضد درد، مسکن درد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه