گیاه Ranunculus sceleratus

Ranunculus sceleratus
آلاله طاول دار، آلاله آبله روی
1
L.
Celery-Leaved Buttercup
1
Ranunculaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
ضد روماتیسم
قاعده آور
گرم کننده و سوزاننده (تماس با پوست)
محرک تعریق

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

قارچ کش