گیاه Rehmannia glutinosa

Rehmannia glutinosa
-
3
(Gaertn.)Steud.
Chinese Foxglove
1
Gesneriaceae
R. chinensis.

عکس

0.3
0.25
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بندآورنده خون
پایین آورنده قند خون
پوست
تب بر
قلبی
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه