گیاه Rhamnus dahurica

Rhamnus dahurica
-
0
Pall.
Dahurian Buckthorn
1
Rhamnaceae

عکس

7
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

پرچین
ماده رنگ