گیاه Rhamnus frangula

Rhamnus frangula
گردوی کوهی
3
L.
Alder Buckthorn
0
Rhamnaceae
Frangula alnus. Mill.

عکس

5
4
خزان کننده
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

صفرا آور
ضد کرم، کرم کش
مسهل (شدید)
مسهل (ملایم)
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
زغال چوب
ماده رنگ
میخ