گیاه Rhexia virginica

Rhexia virginica
-
1
L.
Deer Grass
4
Melastomataceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
نوشیدن