گیاه Rhus coriaria

Rhus coriaria
سماق
1
L.
Elm-Leaved Sumach
3
Anacardiaceae

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض
قابض خونریزی
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
میوه

سایر موارد استفاده

تانین
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ