گیاه Rhus diversiloba

Rhus diversiloba
-
2
Torr.&A.Gray.
Western Poison Oak
0
Anacardiaceae
Toxicodendron diversilobum. (Torr.&Gray.)Greene.

عکس

2.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
چشمی
زگیل
ضد بارداری

سایر موارد استفاده

جوهر
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
سبد
ماده رنگ