گیاه Rhus succedanea

Rhus succedanea
سماق ژاپنی، سماق صنعتی
2
L.
Wax Tree
3
Anacardiaceae
Toxicodendron succedaneum. (L.)Mold.

عکس

9
9
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تب بر
چشمی
سرطان
صفرا آور
ضد اعتیاد به الکل

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
لاک الکل (بدون نیاز به فرآوری)
ماده رنگ
موم
یک نوع لاک الکل