گیاه Rhus vernix

Rhus vernix
-
1
L.
Poison Sumach
0
Anacardiaceae
R. venenata. Toxicodendron vernix. (L.)Shafer.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
تب بر
متفرقه

سایر موارد استفاده

جوهر
چوب
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
لاک الکل (بدون نیاز به فرآوری)
ماده رنگ