گیاه Rhus wallichii

Rhus wallichii
-
1
Hook.f.
-
0
Anacardiaceae
R. vernicifera. DC. pro parte.

عکس

8
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تاول زا

سایر موارد استفاده

چوب
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ
موم
نگهدارنده
یک نوع لاک الکل