گیاه Ribes odoratum

Ribes odoratum
-
1
H.L.Wendl.
Buffalo Currant
4
Grossulariaceae
R. aureum villosum. DC. R. aureum. non Pursh. R. fragrans. non Pall. R. longiflorum.

عکس

2.5
2.5
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر

استفاده خوراکی

ادویه
چای
گل
میوه

قسمت مورد استفاده

گل