گیاه Ribes uva-crispa

Ribes uva-crispa
گالش انگور
1
L.
Gooseberry
5
Grossulariaceae

عکس

1.2
1
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض
متفرقه
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

لوازم آرایشی و بهداشتی