گیاه Rubia akane

Rubia akane
-
2
Nakai.
Asian Madder
1
Rubiaceae

عکس

1
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
ضد تومور
قاعده آور

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ