گیاه Rubia tinctorum

Rubia tinctorum
روناس
2
L.
Madder
0
Rubiaceae

عکس

1
1
همیشه سبز
چندساله
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

صفرا آور
قابض
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)

سایر موارد استفاده

پولیش
ماده رنگ