گیاه Sabal minor

Sabal minor
-
1
(Jacq.)Pers.
Bush Palmetto
2
Palmae
S. adansonii.

عکس

3
2
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

چشمی
کاهنده فشارخون
کلیه

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
شیره
میوه

سایر موارد استفاده

تانین
ساخت سقف
فیبر