گیاه Sagittaria cuneata

Sagittaria cuneata
-
1
Sheldon.
Wapato
4
Alismataceae
S. arifolia.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
مقوی معده

استفاده خوراکی

ریشه